Листата са с различна едрина, с гладка до силно наъдрена повърхност, с гладка или слабо нарязана периферия, при някои сортове са оформенни дялове.

Показване на единичен резултат

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!