Технологии

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ В ОТОПЛЯЕМИ И НЕОТОПЛЯЕМИ ОРАНЖЕРИИ

Хибридните сортове на най-авторитетната българска фирма ГЕОСЕМСЕЛЕКТ за производство на български хибридни сортове домати – собствена селекция, са подходящи за отглеждане в оранжерии, както и на открито.

Предлагаме подробна технология за отглеждане на домати в полиетиленови оранжерии. Тази технология осигурява висок добив и успешна реализация на готовата продукция в периода май-юни, когато цените на доматите са най-високи. Зеленчукопроизводителите и стопаните, които залагат на проверените и доказани в практиката сортове на ГЕОСЕМСЕЛЕКТ, могат да проучат качествата на хибридните домати на фирмата и своевременно да направят заявка на посочените по-долу координати.

Подходящи сортове:

ПРЕКОС F1, ПАРИС F1, КАЛИНА F1, БОНУС F1, РИЛА F1, РЕЯНА F1, РОЗАЛИНА РОСА F1, РИЯ F1, РЪГБИ F1, ДОРИНА F1, БАЛКАН F1, ЕЛИНА F1, ОДИСЕЙ F1 и др.

Срокове на сеитба:

 • отопляеми оранжерии 18 – 20 декември
 • неотопляеми с двойно фолио 5 – 7 януари

Семената се засяват в разасадопосадъчни табли (тавички), напълнени с торфен субстрат и се поставят при температура  25 – 28 градуса С за поникване. През този период грижите се свеждат до поддържане на указаната температура и постоянна влажност на субстрата. Обикновено, след първата поливка след сеитбата и последващо покриване на тавичките с полиетилен или хартия, до поникването (5 до 7 дни), втора поливка не се налага. Следи се за поникването на семената и със самото му начало се отстранява фолиото (или хартията) и се осигурява максимално осветление. След масовото поникване – около 75%, температурата се намалява, като през деня се поддържа 18 – 20 градуса С, а през нощта – с 3 – 4 градуса С по-ниска. Внимава се с поливките, като влажността на субстрата и въздуха се поддържат в по-ниски стойности.

Когато разсадът формира две същински листа – фаза кръстосване, се пристъпва към пикиране. Това става в пластмасови саксии или кофички, запълнени с торово-почвена смес или торфен субстрат.

Пикиране: 

При отопляемите оранжерии започва около 14 януари, а при неотопляемите – около 2 -3 февруари.

За един декар са необходими 4400 растения, в което са включени 10% резерви. Пикираният разсад се отглежда в отопляеми оранжерии като през деня се поддържа 20 – 22 градуса С, а през нощта – 16 – 17 градуса С. Желателно е саксийките да се поставят върху изолационни подложки, с което ще се избегне контакт с почвата и ще се подобрят температурните  условия за развитие на по-добра коренова система.

По време на разсадопроизводството се препоръчва двукратно подхранване с торовете HORTIGROW 5-50-20 – по 3 г / 1 л вода, внесен с поливките, както и ежеседмично пръскане с N-EXRTA – по 2 г /1 л вода. Това ще гарантира получаването на здрав, тъмнозелен и с мощна коренова система разсад. Внимава се да не се преовлажнят кофичките и се следи за болести и неприятели. Проветрява се редовно и се пристъпва към постепенно закаляване на разсада.

Засаждане на постоянно място: 

Растенията се засаждат на постоянно място към 15 – 20 февруари за отопляеми оранжерии и през втората половина на март за неотопляемите с двойно фолио. С цел образуване на по-мощна коренова система, по-едри и изравнени плодове, се препоръчва премахване на първата китка още във фаза „бутон“.

Схеми на засаждане:

Препоръчителните схеми на засаждане са: браздово 75/35 см или двуредова лента 90+50/30 см. На един декар се осигуряват 4000 растения.

Отглеждане: 

През вегетацията растенията се отглеждат едностъблено и се колтучат редовно. При образуване на сложни чепки, същите се редуцират до 5-6 плода. За да се избегне изресяване на китките и да се подобри опрашването на цветовете, се използват различни стимулатори (б.р. – Геосемселект може да препоръча подходящи) или бомбуси. Вегетационният връх се премахва 1-2 листа над четвъртото съцветие. Доматите се окопават редовно, като първото е след прихващане на растенията, а всяко следващо – през две седмици. Следи се за появата на болести, от които най-важна е сивото гниене. За да се избегне това заболяване, е необходимо редовно проветряване и при по-голямо зашумяване на растенията – почистване на листата.

В началото се премахват най-долните 1-2 листа, а след като се избистрят плодовете от първа китка, се премахват всички останали листа до нея. В зависимост от случая, може да се наложи да се премахнат отделни листа и от по-горните етажи.

Подхранване:

През вегетацията доматите редовно се подхранват с минерални торове. Препоръчват се торовете ХОРТИРОУ, внесени с капкова система по следната схема:

Засаждане на разсада до изцъфтяване на първа китка:

2 подхранвания през седмица  с 1.5 кг/дка  ХОРТИГРОУ 5-50-20

Прецъфтяване на първа китка до началото на беритбата: 9 подхранвания през 7-10 дни с по 4 кг/дка ХОРТИГРОУ в следната последователност:

 • 1-во  20-20-20
 • 2-ро  5-50-20
 • 3-то  20-20-20
 • 4-то  15-5-30
 • 5-то  20-20-20
 • 6-то 15-5-30
 • 7-мо  20-20-20
 • 8-мо  15-5-30
 • 9-то  20-20-20

По време на беритбата:  –  9 подхранвания през 7 дни с по 4 кг/дка ХОРТИГРОУ в следната последователност:

 • 1-во  5-5-40-2
 • 2-ро  20-20-20
 • 3-то  15-5-30
 • 4-то  20-20-20
 • 5-то  5-5-40-2
 • 6-то  20-20-20
 • 7-мо  5-5-40-2
 • 8-мо  15-5-30
 • 9-то  5-5-40-2

Беритба:

При отопляемите оранжерии беритбите започват в началото на месец май и при прекършване на 4 чепки приключват около 10 юни. В неотопляемите оранжерии беритбите започват през втората половина на май и приключват  през юли. В зависимост от сорта и условията на отглеждане добивите варират от 8-10-12 тона от декар.

Отглеждане като предкултура:

Горепосочените хибриди – ПРЕКОС F1, КАЛИНА F1, ПАРИС F1, БОНУС F1,  ДОРИНА F1 са също така подходящи и за есенно отглеждане като предкултура. В това направление много добри резултати дават хибридът ГЕО F1, който се отличава с по-голяма твърдост на плодовете и възможност за дълго съхранение. Сеитбата на семената се извършва втората половина на юни или началото на юли. Първите беритби са съответно през втората половина на октомври или началото на ноември.

Автор: Агроном ВАСИЛ АНГЕЛОВ, гл. специалист в Геосемселект

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!